Ontwollen halflang haar

Ideaal voor t ontwollen van de doffe ondervacht. Zoals bv: Golden Retriever, Herdershonden, Keeshonden

Idéal pour décolorer le sous-poil terne. Tels que: Golden Retriever, Sheepdogs, Pomerians