Bontmuizen 3st

fluffy muisjes met licht ratelend geluid bij beweging
1 witje / 1 zwartje / 1 grijzeke

14cm (+ staart)